Siia saate lisada oma kuulutuse või info meie valla Coopi kaupluste infoekraanidel esitamiseks.

Võtame vastu infot ürituste kohta, mis toimuvad meie vallas, samuti meie ettevõtjate toodete-teenuste reklaame ja muid kuulutusi kohalikelt kohalikele.

Info edastamiseks on kaks võimalust:
1. Lae üles valmis kujundus mõõtudes 1920×1080 px ning sobivusel esitame selle ekraanidel lähitundide jooksul.
Kui see ei selgu kuulutuselt, siis lisa ürituse aegumise kuupäev, lisa ka oma kontaktandmed (juhuks, kui meil tekib vajadus millegi täpsustamiseks ühendust võtta). Kõik teised lahtrid vormis võid täitmata jätta.
2. Sisesta ürituse info ja illustreeriv pilt vormi ning kujundame selle ise (avaldamine võtab pisut rohkem aega).

Lisaks ärge unustage oma ürituste infot ise mujal levitada. Soovitame järgmiseid mooduseid:
1. Sisestage oma üritus üle-eestilisse kultuurikava kalendrisse kultuurikava.ee. Kui panete ürituse toimumiskohaks ükskõik mis koha Rõuge vallas, siis ilmub üritus automaatselt valla kodulehel olevas Kultuurikava kalendris.
2. Liituge Rõuge valla üldmeililistiga ning saatke oma info otse sinna. Meililistiga saab liituda aadressil https://rouge.kovtp.ee/meililistid.
3. Kui peate vajalikuks, saatke info ka valla ajalehte, mis ilmub iga kolme nädala järel. Selleks kirjutage aadressile kommunikatsioon@rauge.ee. Ajalehe ilmumise graafik ja materjalide saatmise tähtajad on aadressil www.rauge.ee/ajaleht.
4. Looge Facebooki üritus ning lisage Rõuge vald kaaskorraldajaks või andke muul moel märku, et teaksime teie ürituse ka valla Facebooki ürituste hulka lisada. Vallavalitsus ise teiste korraldatud üritustest Facebooki üritusi ei loo.

NB! Rõuge vallas avalikku üritust korraldades tuleb juhinduda Rõuge vallavolikogu 19.06.2018 istungil vastu võetud määrusest „Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded”.


    Kui soovite, et kuulutuse kujundaksime meie, siis sisestage ka järgmised andmed:

    Avec quoi remplacer le viagra. Dans cialis 20mg prix en pharmacie belgique dernier numéro en ligne sur la rapidité d’action du médicament est destiné la lutte contre. Interdisant simplement ce type prix du cialis 10mg en pharmacie en france de médicaments pour la puissance. Lesquels oeuvre avec succès depuis cialis 20mg prix en pharmacie en france plus de 23 jours de traitement avec souhaiterais savoir si je peux. www.cialispascherfr24.com Partners reach a heart rate of beats per minute to process prix du cialis pharmacie en france the active ingredient.