Siia saate lisada avaliku ürituse Rõuge valla kultuurikalendri jaoks.
Teie sisestatud info vaadatakse läbi ning lisatakse avalikku kalendrisse (https://rouge.kovtp.ee/sundmuste-kalender) ühe tööpäeva jooksul.
Lisaks ärge unustage oma ürituste infot saata valla postiloendisse aadressil rauge@rauge.ee ning iga kolme nädala järel ilmuvasse valla ajalehte aadressil kommunikatsioon@rauge.ee.
NB! Rõuge vallas avalikku üritust korraldades tuleb juhinduda Rõuge vallavolikogu 19.06.2018 istungil vastu võetud määrusest „Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded".

Ürituse kordumine